Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Dowiedz się więcej o tym do czego służą. Rozumiem

Brzeski Kolankiewicz - Adwokaci

rozwiązania w trudnych sprawach


Karne

 • obrona w postępowaniu karnym i karnoskarbowym
 • reprezentacja pokrzywdzonego
 • dozór elektroniczny
 • sprawy wykroczeniowe
 • odroczenie wykonania kary
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • przerwa w wykonywaniu kary

Cywilne i rodzinne

 • o zapłatę
 • sprawy spadkowe
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • zniesienie współwłasności i podział majątku
 • alimenty i władza rodzicielska
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • rozwód

Administracyjne

 • prawo budowlane
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • gospodarka nieruchomościami
 • ruch drogowy
 • prawo podatkowe
 • zwrot lub odszkodowanie w związku z wywłaszczeniem nieruchomości
 • działalność lecznicza
 • odwołania, zażalenia, skargi do sądów administracyjnych

Prawo pracy

 • ustalenie zatrudnienia pracowniczego
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie z tytułu rozwiązania umów pracę
 • odprawy pieniężne
 • zwolnienia grupowe
 • mobbing
 • dyskryminacja

Bieżące doradztwo

 • przygotowywanie i analiza umów
 • opracowywanie statutów i regulaminów
 • windykacja należności
 • zgłaszanie zmian w KRS

Zastępstwo procesowe

 • reprezentowanie przed sądami
 • przygotowywanie pism procesowych
 • zaskarżanie orzeczeń i decyzji
 • propozycje możliwości rozwiązania sporu

Negocjacje

 • uczestnictwo w rozmowach z kontrahentami
 • opracowywanie projektów porozumień
 • określanie zasad współpracy
 • doradztwo przedsądowe

Podmioty Publiczne

 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień
 • opracowywanie projektów aktów wewnętrznych
 • opracowywanie projektów uchwał
 • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od charakteru sprawy - stopnia jej skomplikowania oraz nakładu pracy koniecznego dla realizacji zlecenia. Sposób jego określenia oraz ostateczna wysokość są zawsze wynikiem indywidualnych ustaleń z Klientem. W dalszej części stosowane formy ustalania honorarium.

Ryczałt

 • precyzyjna kwota za realizację zlecenia, reprezentację w postępowaniu sądowym, administracyjnym
 • w przypadku firm podejmowanie czynności określonych w umowie w danym okresie rozliczeniowym

Stawka godzinowa

 • przyjęta stawka za jedną godzinę zależy od rodzaju sprawy
 • ostateczna wysokość zależna od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta

Wynikowe

 • wynagrodzenie ryczałtowe powiększone o dodatkowe wynagrodzenie płatne tylko w przypadku pomyślnego wyniku sprawy
 • stosowane w niektórych kategoriach spraw

System mieszany

 • zastosowania stawki godzinowej, ryczałtu i wynagrodzenia wynikowego dla konkretnych czynności lub etapów spraw
 • możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia w całym okresie prowadzenia sprawy lub podzielenia go na części